Uluslararası Türk kültürü Teşkilatı ( Türksoy) u ziyaret ettik

Uluslararası Türk kültürü Teşkilatı ( Türksoy) u ziyaret ederek Derneğimizin 14.kuruluş yılı münasebetiyle yaptığımız etkinliğe katılamayan sayın daire başkanımız Sancar mülazımoğlu ve genel sekreter yardımcısı doç. Dr. Bilal çakıcı beye teşekkür belgelerini ve değerli yazar Metin Erendor un yazdığı Gagauz Türkleri kitabını taktim ettim. Türksoy teşkilatının hazırladığı Gagauz ressamlar kitaplarını dernek kütüphanemize hediye ettiler.