Soner kılıç beyi dernek binasında ziyaret ettik

Dünya Türkleri Ve Akraba toplulukları hizmet derneği başkanı metin Özkan beyle birlikte Kocaeli Turizm derneği başkanı ve Kocaeli şehir tv yönetim kurulu başkanı Soner kılıç beyi dernek binasında ziyaret ederek derneklerimiz arasında yapılabilecek işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza başladık