Dağıstan konulu konferansa katıldık.

Ural Eğitim ve kültür derneğinin düzenlediği Dağıstan konulu konferansta araştırmacı yazar Mehmet Uyar’ı dinledik