Üniversite öğrencileriyle buluştuk.

Üniversite öğrencileriyle buluştuk. Karabük üniversitesi lisansüstü eğitim enistütüsü uluslarası ilişkiler anabilimdalı öğrencisi Zeynep Akdoğan tez çalışması için Gagauzları seçmiş kardeşi Düzce üniversitesi ziraat fakültesi biyosistem mühendisliği öğrencisi Ümmügülsüm Aydoğan ile çok verimli sohbet gerçekleştirdik. Kardeşlerime eğitim hayatında başarılar dilerim.