Gagauzya Coğrafyası

Gagauz Yeri yoğun olarak Moldova’nın güneyinde yaşayan ve sayıları 170.000 civarında olan Gagauzların yaşadığı bölgeye denmektedir.Doğusunda Ukrayna,Batısında Romanya bulunmaktadır.

1837,9 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Gagauz Yerin’de 171,500 nüfusun %82,6’sını Gagauzlar,%51’ini Bulgarlar,%4,6’sını Moldovanlar,%3.7’sini Ruslar,%3ünü Ukraynalılar,%1’ini de diğer milliyetlerden kişiler oluşturmaktadır.